สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ : 0-7462-5326 โทรสาร : 0-7462-5326 อีเมล์ :
admin@pabon.go.th
Powered By WNT.CO.TH