สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกงหราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ28,676.7440,986.00-42.92 %0.521,953.161,122.0094.89 %5.0
เทศบาลตำบลเขาเจียก67,790.3691,103.85-34.39 %0.59,242.6717,679.67-91.28 %0.5
เทศบาลตำบลเขาชัยสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,545.24ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคลองทรายขาาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคลองใหญ่58,456.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,795.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลควนขนุน689,180.25128,514.0081.35 %5.04,760.8413,855.77-191.04 %0.5
เทศบาลตำบลควนเสาธง48,355.6048,001.000.73 %0.516,879.8013,282.2521.31 %5.0
เทศบาลตำบลโคกชะงายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจองถนน42,080.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,883.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะรัดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชุมพล78,772.4860,315.2723.43 %5.014,957.407,779.5047.99 %5.0
เทศบาลตำบลดอนทราย80,883.2478,461.542.99 %1.013,211.823,020.1777.14 %5.0
เทศบาลตำบลดอนทราย30,262.7027,084.0010.5 %5.012,242.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดอนประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตะโหมด77,447.0356,344.0027.25 %5.016,029.6010,677.0533.39 %5.0
เทศบาลตำบลตำนานไม่ครบ45,780.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโตนดด้วน34,375.9752,957.69-54.05 %0.511,971.123,341.5772.09 %5.0
เทศบาลตำบลทะเลน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าแค59,833.0447,307.0020.93 %5.013,948.378,370.1339.99 %5.0
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ44,377.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,378.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ86,062.7351,538.5740.12 %5.06,619.848,482.70-28.14 %0.5
เทศบาลตำบลนาขยาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาท่อม41,944.9739,768.005.19 %2.56,159.841,034.5583.20 %5.0
เทศบาลตำบลนาโหนด67,375.9563,516.135.73 %2.59,614.7017,106.83-77.92 %0.5
เทศบาลตำบลบางแก้ว43,034.6739,058.759.24 %4.58,833.9015,705.27-77.78 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านนา69,912.8657,093.0018.34 %5.015,598.3810,304.1333.94 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านพร้าวไม่ครบ58,243.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปรางหมู่40,788.1551,460.29-26.16 %0.57,420.124,944.3133.37 %5.0
เทศบาลตำบลปากพะยูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าบอนไม่ครบ94,535.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ20,695.35ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพญาขัน36,563.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,251.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพนางตุง78,665.1149,036.2037.7 %5.016,368.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแพรกหาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ขรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลร่มเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลานข่อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลำสินธุ์48,894.9631,548.0035.48 %5.012,063.638,636.7528.41 %5.0
เทศบาลตำบลสมหวังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองพ้อ45,960.9739,653.0013.72 %5.011,764.851,821.5784.52 %5.0
เทศบาลตำบลหารเทา137,804.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,474.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแหลมโตนด25,285.8315,132.0040.16 %5.08,977.008,754.032.48 %1.0
เทศบาลตำบลอ่างทอง31,853.9223,993.0024.68 %5.08,864.263,393.0061.72 %5.0
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน210,717.0332,906.0084.38 %5.017,501.286,258.8064.24 %5.0
เทศบาลเมืองพัทลุง560,771.50150,030.3173.2 %5.017,818.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงไม่ครบ1,562,005.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า53,392.5051,888.002.82 %1.015,398.813,405.7577.88 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน44,277.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,617.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม29,956.9425,090.0016.25 %5.010,011.609,790.602.21 %1.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์60,101.3438,975.0035.15 %5.010,942.929,025.3517.52 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ47,303.5841,097.0013.12 %5.09,133.503,703.5059.45 %5.0
อบต. เขาปู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาย่า53,266.3328,055.5847.33 %5.012,080.923,737.8569.06 %5.0
อบต. คลองเฉลิมไม่ครบ38,266.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ควนขนุน98,777.0869,250.0029.89 %5.014,063.044,887.2965.25 %5.0
อบต. ควนมะพร้าว47,009.3643,387.537.70 %3.510,681.8710,487.701.82 %0.5
อบต. โคกทราย86,927.5642,675.6850.91 %5.020,352.654,199.0179.37 %5.0
อบต. โคกสัก59,342.5448,244.0018.70 %5.012,725.912,515.9080.23 %5.0
อบต. ชัยบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะแพน33,966.6623,086.0032.03 %5.012,562.265,129.5459.17 %5.0
อบต. ทุ่งนารีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาปะขอ41,730.6225,382.0039.18 %5.08,868.603,759.0057.61 %5.0
อบต. ปันแต37,176.8135,676.004.0 %2.09,621.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าบอน56,454.6440,390.0028.46 %5.017,489.289,027.1748.38 %5.0
อบต. ฝาละมีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองธง52,454.7543,372.0017.32 %5.018,271.207,529.1258.79 %5.0
อบต. หานโพธิ์45,183.9231,485.0030.32 %5.015,966.843,919.7075.45 %5.0