Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ส.ค. 2562
ถึง
06 ส.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิุถุนายน 2562
17 พ.ค. 2562
ถึง
17 พ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าบอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบผิวจราจรแคปซีล (Cape Seal) สายสุขคณะ-ศาลาน้ำ หมู่ที่ 9
16 พ.ค. 2562
ถึง
16 พ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
16 พ.ค. 2562
ถึง
16 พ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
16 พ.ค. 2562
ถึง
16 พ.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
19 เม.ย. 2562
ถึง
19 เม.ย. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน,มีนาคม 2562
11 มี.ค. 2562
ถึง
11 มี.ค. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
12 ก.พ. 2562
ถึง
12 ก.พ. 2562
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th